Το InMed είναι ανοιχτό μόνο για την προεγγραφή ιατρών.

Το InMed είναι μια επιχειρηματική πρωτοβουλία μιας ομάδας ανθρώπων,
που ειδικεύονται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και την τηλειατρική.

Επικοινωνήστε μαζί μας